informacja dotycząca Impact Factor niedostępna

punktacja (lista czasopism MNiSW, 2010): 6.000