informacja dotycząca Impact Factor niedostępna

punktacja(lista czasopism MNiSW, 2010): 9.000