informacja dotycząca Impact Factor niedostępna

punktacja (lista czasopism MNiSW, 2008): 2.000