Impact Factor: 1.316

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2010): 3.250