Impact Factor: 4.642

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2010): 8.000