informacja dotycząca Impact Factor niedostępna

punktacja (lista czasopism MNiSW, 2009): 15.000