informacja dotycząca Impact Factor niedostępna

punktacja (lista B czasopism MNiSW, 2009): 4.000