informacja dotycząca Impact Factor niedostępna

punktacja MNiSW (2009): 7.000