Impact Factor: 3.483

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2009): 24.000