informacja dotycząca Impact Factor niedostępna

punktacja(lista czasopism MNiSW, 2009): 2.000