informacja dotycząca Impact Factor niedostępna

punktacja(lista czasopism MNiSW, 2009): 4.000