informacja dotycząca Impact Factor niedostępna

punktacja (lista czasopism MNiSW, 2009): 2.000