Impact Factor: 0.947

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2009): 10.000