Impact Factor: 0.414

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2009): 24.000