informacja dotycząca Impact Factor niedostępna

punktacja MNiSW (2009): 12.000