Impact Factor: 1.440

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2009): 15.000