informacja dotycząca Impact Factor niedostępna

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2009): 10.000