Impact Factor: 2.613

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2009): 24.000