Impact Factor: 3.322

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2008): 24.000