brak Impact Factor

punktacja (lista B czasopism MNiSW, 2008): 4.000