informacja dotycząca Impact Factor niedostępna

punktacja(lista czasopism MNiSW, 2008): 2.000