informacja dotycząca Impact Factor niedostępna

punktacja MNiSW (2008): 7.000