informacja dotycząca Impact Factor niedostępna

punktacja (lista B czasopism MNiSW, 2008): 6.000