informacja dotycząca Impact Factor niedostępna

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2017): 37.500

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2016): 37.500