informacja dotycząca Impact Factor niedostępna

punktacja (lista B czasopism MNiSW, 2017): 9.000

punktacja (lista czasopism MNiSW, 2016): 0.000