informacja dotycząca Impact Factor niedostępna

punktacja (lista B czasopism MNiSW, 2017):8.000

punktacja (lista B czasopism MNiSW, 2016):8.000