informacja dotycząca Impact Factor niedostępna

punktacja (lista B czasopism MNiSW, 2017): 6.000

punktacja (lista B czasopism MNiSW, 2016): 6.000