informacja dotycząca Impact Factor niedostępna

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2017): 30.000

punktacja (lista czasopism MNiSW, 2016): 0.000