informacja dotycząca Impact Factor niedostępna

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2017):30.000

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2016):30.000