informacja dotycząca Impact Factor niedostępna

punktacja (lista B czasopism MNiSW, 2017):15.000

punktacja (lista B czasopism MNiSW, 2016):15.000