informacja dotycząca Impact Factor niedostępna

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2017): 50.000

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2016): 50.000