informacja dotycząca Impact Factor niedostępna

punktacja MNiSW (2017): 20.833