informacja dotycząca Impact Factor niedostępna

punktacja (lista B czasopism MNiSW, 2017): 10.000

punktacja (lista B czasopism MNiSW, 2016): 7.000