informacja dotycząca Impact Factor niedostępna

punktacja(lista czasopism MNiSW, 2017): 10.000

punktacja (2016):10.000