informacja dotycząca Impact Factor niedostępna

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2017): 22.500

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2016): 22.500