informacja dotycząca Impact Factor niedostępna

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2017): 20.000