informacja dotycząca Impact Factor niedostępna

punktacja (lista B czasopism MNiSW, 2017):4.000

punktacja (lista B czasopism MNiSW, 2016):4.000