informacja dotycząca Impact Factor niedostępna

punktacja (lista B czasopism MNiSW, 2017): 12.000

punktacja (lista B czasopism MNiSW, 2016): 12.000