informacja dotycząca Impact Factor niedostępna

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2017): 17.500

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2016): 17.500