informacja dotycząca Impact Factor niedostępna

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2017):20.000

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2016):20.000