informacja dotycząca Impact Factor niedostępna

punktacja (lista B czasopism MNiSW, 2017):9.000

punktacja (lista B czasopism MNiSW, 2016):9.000