informacja dotycząca Impact Factor niedostępna

punktacja (lista B czasopism MNiSW, 2017):14.000

punktacja (lista B czasopism MNiSW, 2016):14.000