brak Impact Factor

punktacja (lista B czasopism MNiSW, 2017): 13.000