LF

punktacja (lista B czasopism MNiSW, 2017): 12.000