informacja dotycząca Impact Factor niedostępna

punktacja (lista B czasopism MNiSW, 2017):13.000

punktacja (lista B czasopism MNiSW, 2016):13.000