informacja dotycząca Impact Factor niedostępna

punktacja (lista B czasopism MNiSW, 2017): 14.000