informacja dotycząca Impact Factor niedostępna

punktacja (lista czasopism MNiSW, 2017): 15.000