informacja dotycząca Impact Factor niedostępna

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2017): 12.500

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2016): 10.000