informacja dotycząca Impact Factor niedostępna

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2017): 15.000

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2016): 15.000