informacja dotycząca Impact Factor niedostępna

punktacja (lista czasopism MNiSW, 2016): 8.000